คณะผู้บริหาร พนักเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ร่วมกันแสดงเจตจำนงคสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่นโดยพร้อมเพียงกัน

04 ม.ค. 64

คณะผู้บริหาร พนักเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ร่วมกันแสดงเจตจำนงคสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่นโดยพร้อมเพียงกัน