ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

22 ก.ย. 64

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทับม้า หมู่ที่ 10 (ซอยบ่อหลวง) ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :