นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

02 ก.พ. 65

นายอลงกรณ์ ดอนท้วม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว
ได้แถลงนโยบาย ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว
ในสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
ณ.ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :