บรรยากาศงานสืบสานประเพณีงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ท่าน้ำบ้านบุ่งลำไย (สะพานใหญ่)

16 พ.ย. 65