ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย พ.ศ.๒๕๖๖/๒๕๖๗

26 ธ.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :