ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12 บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ที่ 18 (ถนนสุดบรรทัด) หมู่ที่ 18 บ้านบุ่งพัฒนา

17 มี.ค. 64

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12 บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ที่ 18 (ถนนสุดบรรทัด) หมู่ที่ 18 บ้านบุ่งพัฒนา  ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา