ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภา/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

06 ต.ค. 64

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภา/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล