ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565

09 ธ.ค. 64

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565