ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านบุ่งลำไย หมู่ที่ ๑๓(ทางลงเหมืองซึก)

25 มี.ค. 67
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :