ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

30 พ.ค. 67