ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบสีคิ้ว เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

05 มิ.ย. 67