ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02 ก.ค. 67