ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๕)

31 มี.ค. 65

รายไตรมาสที่ 2

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :