ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เรื่อง ขยายกำหนดระยะเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๔๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๕

28 มิ.ย. 65