ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

26 ก.ย. 65