ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

15 ธ.ค. 65

ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลสีคิ้ว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ผู้ที่สมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ (ในวันและเวลาราชการ)

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์ด้านล่าง