ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลเพื่อมาดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานส่วนตำบลสีคิ้วในตำแหน่งว่างของประเภทตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

20 ธ.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :