ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

15 มี.ค. 66