ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

09 ต.ค. 66