ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เรื่อง กำหนดจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่-แผงลอย

14 พ.ย. 66