ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

20 มี.ค. 67