ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านทับม้า หมู่ที่ ๑๐ (ซอยบ่อหลวง)

06 มี.ค. 67
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :