ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง คสล.บ้านทับม้า หมู่ที่ 10 ซอยบ่อหลวง โดยวิธีคัดเลือก

15 ต.ค. 64

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง คสล.บ้านทับม้า หมู่ที่ 10 ซอยบ่อหลวง โดยวิธีคัดเลือก