ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง คสล.บ้านถนนคด หมู่ที่ 11 ซอยเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีคัดเลือก

15 ต.ค. 64

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง คสล.บ้านถนนคด หมู่ที่ 11 ซอยเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีคัดเลือก