ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 ธ.ค. 66