ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

30 ธ.ค. 64

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 – เดือน ธันวาคม 2564)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :