ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ 18 ซอยลูกรัง-สี่แยกคงคาเดือด

25 ก.พ. 64

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ 18 (ซอยลูกรัง-สี่แยกคงคา) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร หรือ ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว

ราคากลาง 165,000 บาท