ประกาสองค์การบริหารส่วน เรื่องประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหิน หมู่ที่ ๖ (ซอยนายสมพร)

25 มี.ค. 67
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :