ประชาสัมพันธ์ : เชิญร่วมการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกฤษฏีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวณคืนฯ (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้กับส่วนราชการภายในอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตตามประกาศพราะราชกฤษฎีกา และประชาชนในเขตพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎกมายดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ.หอประชุมเทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมา

19 ก.ย. 65