ภาพบรรยากาศ ตลาดนัดสะพานใหญ่บ้านบุ่งลำไย มีทุกวันพฤหัสบดี จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

26 ธ.ค. 66