วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอลงกรณ์ ดอนท้วม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายทัศนัย เพ็ชรไทย สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 10 ลงพื้นที่บ้านหนองรี หมู่ที่ 3 บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 6 บ้านทับม้า หมู่ที่ 10 และบ้านถนนคด หมู่ที่ 11 เพื่อมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid -19 ที่อยู่ในระยะเวลากักตัว จำนวน 10 ครอบครัว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน #กล้าคิดกล้าทำกล้านำพัฒนามีจิตอาสาเพื่อพัฒนาอบต.สีคิ้ว

01 มี.ค. 65