วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.30 น. นายอลงกรณ์ ดอนท้วม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เข้าร่วมงานฉลองศาลเจ้าพ่อพระยาสี่เขี้ยว ประจำปี 2565 ปีที่ 129

15 ก.พ. 65