วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. นายอลงกรณ์ ดอนท้วม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เข้าร่วมงานรำสดุดีวีรกรรมของท่านเท้าวสุรนารี ในงานได้มีพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของท่านท้าวสุรนารี เป็นการน้อมรำลึกถึงวีรกรรมและความกล้าหาญของท่าน และยังเป็นสิ่งยึกเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดนครราชสีมา และร่วมรับชมการรำบวงสรวงแด่ดวงวิญญาณท่านท้าวสุรนารี

25 มี.ค. 65