องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ได้จัดทำโครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะนำโรค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๑๒ พฤษภาคม– ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

05 มิ.ย. 63