อาการ “Long COVID” ฟื้นฟูได้ไม่ยาก ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

06 พ.ค. 65