เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้ง 2 โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้านเทคโนโลยี โฟโตโวเทอิก

20 ต.ค. 64

เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้ง 2 โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้านเทคโนโลยี โฟโตโวเทอิก