เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว โดย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ได้เข้าร่วม พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และทำบุญตักบาตร

03 มิ.ย. 67