เหลือเวลาอีก 15 วันสุดท้าย จะหมดเขตรณรงค์ฉีด “วัคซีนไข้หวัดใหญ่” ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย

17 ส.ค. 65