ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

15 มี.ค. 64

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12 บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ที่ 18 (ถนนสุดบรรทัด) หมู่ที่ 18 บ้านบุ่งพัฒนา ตำบลสีคิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)