โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองขับถ่าย และ ผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 

17 เม.ย. 67

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว โดยนายอลงกรณ์ ดอนท้วม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว คณะผู้บริหาร ได้สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และแผ่นรองซับการขับถ่าย ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองขับถ่าย และ ผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

#ในส่วนของจำนวนที่ได้รับสนับสนุนนั้นต่อผู้ป่วย ๑ ราย จะได้รับผ้าอ้อมจำนวน ๕๔๙ ชิ้น ไม่รับแผ่นรองซับ
#ผู้ป่วยที่รับแผ่นรองซับจะได้ จำนวน ๑๘๓ แผ่น และได้รับผ้าอ้อม จำนวน ๓๖๖ ชิ้น