#โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ระยะเวลาลงทะเบียน วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565 – รับแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน – สามารถฝากผู้ใหญ่บ้าส่งเอกสารแทน หรือ ยื่นได้ด้วยตัวเองตามวันและเวลาที่กำหนด ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว #ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนนะคะ

02 ก.ย. 65