การประชุมประชาคมเพื่อเสนอโครงการต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

18 พ.ค. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้วได้ดำเนินการประชุมประชาคมเพื่อเสนอโครงการต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อคณะกรรมการกิจการพลังงานว่าด้วยกองทุนไฟฟ้า สรุปผลการพิจารณา ได้ 2 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการจัดหารถยนต์กู้ชีพ (รถพยาบาลฉุกเฉิน) 2. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน แบบเทท้าย เพื่อนำมาใช้ในการบริการประชาชนต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :