ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2566

15 พ.ย. 66

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ได้กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน