หัวหน้าส่วนราชการ

นายอมร นาคะดำรงวรรณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว
092-281-5191

นายอมร นาคะดำรงวรรณ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

092-281-5191

นายไชยรงค์ จำปา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 080-155-4449

นายไชยรงค์ จำปา

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 080-155-4449

ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
-

ว่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

-

นางชุติญา มีวงศ์ปาน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 061-414-1495

นางชุติญา มีวงศ์ปาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 061-414-1495