ระบบขอรับบริการออนไลน์

***วิธีการใช้งานระบบขอรับบริการออนไลน์

  1. ประเภทการขอรับบริการ
  2. ดำเนินการกรอกรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนแล้ว จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก”
  3. ระบบจะนำส่งข้อมูลของคุณไปยังอีเมลของผู้ดูแลระบบ เพื่อรอเจ้าหน้าที่อนุมัติและรับเรื่องต่อไป
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.