ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ

* วิธีการใช้งาน

(การกรอกข้อมูล) : กรอกข้อมูลในระบบที่เมนู “ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ” ให้ครบทุกช่อง และคลิกที่ปุ่ม Submit ด้านล่าง ระบบจะนำส่งข้อมูลของคุณไปยังอีเมลของผู้ดูแลระบบ เพื่อรอเจ้าหน้าที่อนุมัติและรับเรื่องต่อไป

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.