ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

10 ก.พ. 66

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ได้กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน