อนุสรณ์สถานรัชกาลที่ ๕

02 ก.ย. 63

ที่หมายในการที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรปลายรางรถไฟทำถึงที่นี้

(ระหว่างสถานีรถไฟสี คิ้ว-สถานีรถไฟโคกสะอาด) เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ร.ศ.๑๑๘ (ปี พ.ศ.๒๔๔๒)

     หลักศิลาจารึกในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพ – นครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2443 ร.ศ. 118 หลักศิลาจารึกนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณทางรถไฟสายกรุงเทพ – นครราชสีมา บริเวณมอดินแดง ปัจจุบันคือ บ้านริมบึง หมู่ที่ 17 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

หลักศิลาจารึกรัชกาลที่ 5

     ประชาชนในพื้นที่ให้ความเคารพมาก เดินทางเข้ามากราบไหว้เป็นประจำ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยว ปัจจุบันอยู่ในการดูแลบริหารจัดการของการรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ในการดูแลเรื่องภูมิทัศน์และความสะอาด และมีกิจกรรมการบวงสรวงเป็นประจำทุกปี