ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗

06 ต.ค. 66