งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.สีคิ้ว ออกพื้นที่ เข้าสำรวจถังเคมีดับเพลิง โรงเรียนในเขตพื้นที่ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด และ โรงเรียนบ้านถนนคต

07 ก.พ. 65
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

#นำทีมโดย ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว นายอลงกรณ์ ดอนท้วม และคณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว